Kontingentopkrævning

Kære alle

Hermed beder vi om betaling af spejderkontingent for 2021/2022.

Prisen er 130 € per år for første barn og 120 € for øvrige.

Kontingentet dækker primært det kontingent, som vi betaler per spejder til Det Danske Spejderkorps og til den belgiske spejderorganisation Les Scouts.  Vi er af forskellige årsager nødt til at være medlem begge steder. Derudover har vi faste udgifter til leje af kælderlokale i den danske kirke. Kun en mindre del af kontingentet går til aktiviteter og udstyr, der indimellem skal fornys.

Betaling skal ske til konto BE70 3631 7113 5625 med angivelse af spejderens fulde navn senest den 25. november 2021.

Send desuden venligst en mail til medlemsansvarlig Anne Just med angivelse af navn og fødselsdag på den tilmeldte spejder, samt hvilken gren (familie, mini, junior, trop eller klan) den pågældende spejder tilmeldes.

Med venlig hilsen
De Danske Spejdere i Bruxelles