AENDRING af planer for spejderne 26.-27. maj

Kaere spejdere og spejderforaeldre,

Vi havde planlagt en weekendtur den 26.-27. maj. Den bliver vi desvaerre noedt til at aflyse. Det goer vi, da vi ikke forventer nok deltagere til turen paa grund af Europaskolens 60 aars jubilaeumsfest, som finder sted loerdag den 26. maj.

Til gengaeld vil vi gerne moedes soendag den 27. maj til saedvanlig tid kl 10:

- Minierne moedes ved den skandinaviske skole i Waterloo for at taende baal og lave snobroed.

- Juniorer, trops- og klanspejdere moedes til en cykeldag langs kanalen fra Bruxelles til Charleroi

Der vil komme en saerskilt mail i loebet af pinsen med detaljerede informationer. 


Tjikkerlikker
Spejderlederne