Sommerlejren 2020

Kære spejdere og spejderforældre

Coronavirussen har været en stor udfordring for os alle, og den har nu også fået indflydelse på årets sommerlejr. Det har længe henstået i det uvisse, om Kandersteg ville være åbent for spejdere i juli måned. Vi har nu fået svar fra spejdercenteret, som oplyser, at der vil være åbent i Kandersteg fra 1. juli. Spejdercenteret har imidlertid også oplyst, at grundet rejserestriktioner, vil personalet i spejdercenteret være halveret i forhold til sædvanlig drift, hvilket betyder, at der vil være en betragtelig reduktion af de aktiviteter, som udbydes. 

I sommerlejrudvalget har vi ikke fundet det forsvarligt trods genåbningen at tage til Kandersteg i år.

Som alternativ til sommerlejren i Kandersteg arbejder vi i sommerlejrudvalget på i stedet på at tilbyde en sommerlejr i Danmark i uge 31, det vil sige fra lørdag den 25. juli til lørdag den 1. august 2020. Det er endnu ukendt, hvor i Danmark sommerlejren vil finde sted, og hvilken type sommerlejr vi kan komme på i år. Vi håber derfor, at alle spejdere har en stor eventyrlyst og er klar til at tilmelde sig en sommerlejr i Danmark på helt ukendte vilkår.

Det er en forudsætning for sommerlejren, at der er tilstrækkelig stort antal tilmeldte spejdere og ikke mindst et tilstrækkeligt antal ledere og tanter. Hvis der ikke er ledere nok, vil pladserne blive fordelt i prioriteret rækkefølge, så spejdere hvis forældre deltager på sommerlejren vil have første ret til at deltage, derefter vil pladserne blive fordelt til de ældste spejdere og til sidst efter først-til-mølle princippet. 

Tilmelding til sommerlejren i Danmark skal ske på følgende doodle: https://doodle.com/poll/eyz5zwkwse3aey64

Tjikkerlikker fra sommerlejrudvalget

Mette, Anne Marie, Iver, Jesper, Torben og Christian