Indbydelse til grupperådsmøde/spejdernes generalforsamling/forældremøde

 Kære spejderforældre, ledere samt spejdere der er fyldt 15 år,


Vi afholder vores årlige generalforsamling og forældremøde søndag d. 25.februar kl 16.00 i Præstegården, og I er allesammen hjerteligt inviteret til at mødes med spejderledere og bestyrelsen for at høre hvad vi har lavet med vores dejlige unger i 2023, og hvad vi går og pønser på i 2024 og lidt fremefter. Vi skal også stemme til nogle af bestyrelsesposterne, og så fortæller vi hvad vi bruger kontingentet I betaler til.

Kom og vær med, så byder vi på en kop kaffe.

Tilmelding via strawpollen https://strawpoll.com/B2ZBEq33QgJ

Dagsordenen er vedhæftet, og regnskabet bliver uploadet på http://de-danske-spejdere-i-bruxelles.blogspot.com ca. en uge før mødet. Hvis I har nogle forslag så send dem til annemettejensenforeman@gmail.com senest d.11.februar.

Dørene åbnes kl.15.55 så vi kan starte kl.16.00.

Spejderhilsner på vegne af bestyrelsen,
Anne-Mette Jensen Foreman
 
 
 

Dagsorden for Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2023
3. Fremlæggelse af regnskabet for 2023
4. Beslutninger om gruppens fremtid:
    a. Aktivitetsplanen for resten af sæson 2023-2024
    b. Foreløbige ideer til 2024-2025
    c. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2024 inkl. kontingentfastsættelse
    d. Hvervelse af nye ledere og ledertræning
    e. Forældres kontaktinformationer ifm lejre
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
    a. Formand: Anne-Mette Jensen Foreman (på valg)
    b. Gruppeledere: Lars Madsen (genopstiller)
    c. Kasserer: Rasmus Riis (ikke på valg)
    d. Forældrerepræsentanter:
            Lotte Taylor (ikke på valg)
            Lene Bager (på valg)
    e. Spejderrepræsentanter:
            Spejderrepræsentant: (ny repræsentant søges)
    f. Øvrige medlemmer:
            Kim Vetting (genopstiller)
            Torben Forslund (genopstiller)
7. Valg af Revisor (og evt revisorsuppleant)

8. Eventuelt