Camporee 2023


I samarbejde med andre expat spejder nationer, der også holder til i og omkring Bruxelles, afholder vi bl.a. en årlig weekend spejderlejr som vi kalder Camporee, og den holdes som sædvanlig i De Kluis. I år løber den af stablen i weekenden d. 6. til 7. maj, og vi regner med at være omkring 100 deltagere i aldersgruppen 9 til 18 år. De andre lande som bl.a. deltager er Sverige, Finland, Slovakiet, Tjekkiet, Italien, Storbritannien og USA.

Temaet for denne Camporee er ”Tilbage til det basale, overlevelse” hvor alle aktiviteterne vil tage udgangspunkt i grundlæggende spejder-færdigheder og -viden. Lørdag aften holder vi det traditionsrige store fællesbål, hvor vi hygger os med optræden og fællessang.

Camporee'en starter 9:30 ved tramstationen i Tervuren, hvor der vil være mulighed for at aflevere oppakning ved stationen og få det transporteret til De Kluis. Vi synes at alle deltagere skal gå turen til De Kluis, men der er også mulighed for i stedet at gå en kortere gåtur lokalt i De Kluis, denne begynder kl.10:30.
Husk at have madpakke og drikke med til frokosten lørdag, alle de andre måltider t.o.m. frokosten søndag bliver lavet i De Kluis.

Spejderne skal afhentes i De Kluis søndag eftermiddag i tidsrummet kl.14 - 15.
Skriv jer gerne på Google tilmeldings 
linket.


Den er ikke bindende, men er for at vi spejderledere kan få et overblik over et evt. deltagerantal og forberede os på aktiviteterne sammen med de andre expat spejdergrupper.
Håber at se jer til dette års Camporee.
Der kommer mere information og en endelig tilmeldingsliste når vi nærmer os Camporee'en.

Hilsen fra spejderlederne.