Forældremøde / generalforsamling for De Danske Spejdere i Bruxelles

 

Kære alle

Hermed indkaldes I til forældremøde / generalforsamling for De Danske Spejdere i Bruxelles søndag den 5. marts kl. 10.

Mødet bliver holdt i spejdercentret Roosendael i forbindelse med spejdernes weekendtur derude. For forældre er det derfor også en anledning til at se dette dejlige spejdersted.

Vi vil være færdige i god tid til, at det falder sammen med, at man kan køre spejderne hjem fra turen.

Se dagsorden nedenfor samt i højre side af bloggen sammen med regnskab/budget samt Visionen.

Med spejderhilsen,
Mette – Gruppeformand


Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning for 2022
 3. Fremlæggelse af regnskabet for 2022
 4. Beslutninger om gruppens fremtid som led i Visionen:
  1. Vedtagelse af Visionen for 2023
  2. Aktivitetsplanen for resten af sæson 2022/2023
  3. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2023 og 2024, inkl. kontingentfastsættelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  1. Formand: Mette Koefoed Quinn (på valg, genopstiller ikke)
  2. Gruppeleder: Lars Madsen (ikke på valg)
  3. Kasserer: Lene Bager (på valg, genopstiller ikke)
  4. Medlemsregistrant: Anne Just (genopstiller ikke, posten falder ind under kassereren)
  5. Forældrerepræsentanter:

Anne Mette Jensen Foreman (på valg, genopstiller)

Rasmus Riis (ikke på valg)

  1. Spejderrepræsentanter:

Siri Bardram (på valg, genopstiller ikke)

  1. Øvrige medlemmer:

Kim Vetting (ikke på valg)

Torben Forslund (ikke på valg)

7.       Valg af Revisor og revisorsuppleant: Leif Knudsen (ikke på valg)

8.       Eventuelt