Ny dato ! Invitation til forældremøde/grupperådsmøde

 Kære forældre og spejdere

Kom med til forældremøde/grupperådsmøde for De Danske Spejdere i Bruxelles mandag den 28. februar kl 20 i den danske kirkes lokaler, Rue Washington, 1050 Ixelles.

Det bliver en hyggelig aften om at være med som spejder hos os, og du kan deltage i beslutninger om gruppens fremtid, gennemgang af regnskabet for 2021 og vedtagelse af budgettet for 2022 (udleveres). Der er også valg til bestyrelsen, og her vil vi især gerne opfordre fædre til at stille op for at få en mere ligelig kønsfordeling. Skriv gerne til formand Mette Quinn senest den 10. februar, hvis du er interesseret.

Se dagsordenen nedenfor.

Vi byder også på kaffe og kage.

Med spejderhilsen,
lederne og bestyrelsen

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning for 2021
 3. Fremlæggelse af regnskabet for 2021
 4. Beslutninger om gruppens fremtid som led i visionen:
  1. Vedtagelse af Visionen for 2021/2022
  2. Aktivitetsplanen for resten af sæson 2021/2022
  3. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2022, inkl. kontingentfastsættelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  1. Formand: Mette Koefoed Quinn (på valg)
  2. Gruppeledere: Sara Skærlund og Thomas Bardram (på valg)
  3. Kasserer: Lene Bager (ikke på valg)
  4. Medlemsregistrant: Anne Just (ikke på valg)
  5. Forældrerepræsentanter: Nina Jørgensen og Anne Mette Jensen Foreman (ikke på valg)
  6. Spejderrepræsentant: Siri Bardram (ikke på valg)
  7. Øvrige medlemmer: Kim Vetting (på valg)
 7. Valg af Revisor og revisorsuppleant

Eventuelt