Referat fra generalforsamlingen afholdt den 8. marts 2015

Kære alle,

Find hermed referatet fra generalforsamlingen den 8. marts 2015. Du finder også formandens beretning samt dagsordenen.

Der var denne gang rekord mange deltagere på generalforsamlingen, nemlig 21!

Vi fik både en ny bestyrelse, en ny kassér, en ny revisor og en ny gruppeleder.

Heldigvis er Hanne stadigvæk vores formand, vi har de samme gode spejderledere og vores tidligere kassér bliver nu vores revisor.

Mvh.
Spejderlederne